Hindi mo alam

Hindi mo alam kung gaano ako nahirapan sa paglisan mo!
Hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan ko
para lang makaya kong muli!
Wala kang alam dahil wala ka naman talagang pakialam sakin!
Pero ang sakit dahil mahal pa rin kita

by : AQui Thea Reyes

Share

Comments are closed.