10 Important Things on your Journey to your Dreams

(10) Ten Important Traveling Companions to take with You on the JOURNEY to Your Dreams.

1.CONFIDENCE : for when things get tough, when you’re overwhelmed, when you think of giving up.

2.PATIENCE : with your own trials and temptations, and with others.

3.AN ADJUSTABLE ATTITUDE : one that doesn’t react, but responds with well-thought-out actions and feelings.

4.BEAUTY : within yourself, your surroudings, and in nature.

5.EXCITEMENT : new things to enjoy and learn experience.

6.FUN : Laughter and smiles any way you can get them.

7.COMPANIONSHIP : people to share your happiness and sorrows, your troubles and joys.

8.HEALTH : mental, physical, and emotional.

9.PEACE : with others,yourself, and in your environment.

10.LOVE : pure, unconditional, and eternal.

by : AQui Thea Reyes

Share

Pagibig meal no. 1

Pwede kong bang baybayin ang lagusan ng iyong pagibig
Wag mo sanang damdamin, ako’y labas masok sapagkat
Nais ko lamang maipadama sayo
kung gaano kalaki ang aking pagmamahal.

Sana wag mo rin itanggi nagustuhan mo rin
Dahil sa ganito lamang kita napapaligaya
Abot langit ang pakiramdam at wala kasing tulad.

Wag mo rin sana masamain, ang kirot ang dulot nito
Dahil ang pag-ibig ay sadyang ganyan,
Nakakatakot ngunit ito’y masarap sa ating pakiramdam.

Walang mangyayari kung puro tingin-tingin lang
At susi mo’y sana wag itago sa akin,
bagkus ibigay ito sa akin at aking pagiingatan.

Share